ຂ່າວສານ

Placeholder

ສະມາຄົມ LAOSME ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ

ສະມາຄົມ LAOSME ຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ຊູ 4 ກິດຈະກຳໃຫຍ່ ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍໄດ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຮ່ວມຊຸກຍູ້ 5 ອົງກອນ ພ້ອມທັງຮ່ວມມືກັບ 2 ສະຖາບັນເພື່ອພ້ອມຊຸກຍູ້ ທຸລະກິດ SME ເຕີບໂຕ ເມື່ອວັນທີ 17 ກຸມພາ ... Read More

Welcome AUTO LAO as our new Strategic Partner !

ພວກເຮົາ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງລາວ (LAOSME) ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ບໍລິສັດ ໂອໂຕລາວຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ (Auto Lao Sole Company ... Read More