ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ລິດທິໄກ ພູມມະສັກ (ເມສາ) ບໍລິສັດ FaCNS ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ FaCNS Sole Co., Ltd

ທ່ານ ວິໄລສັກ ສຸລິຈັນ (ສັກ) ຮ້ານຄຳ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ

ທ່ານ ຫັດສະຫວັນ ແຮມະນີ (ເຊັ່ງ) ບໍລິສັດ ກຸ່ມລາວສ້າງຝັນ

 

ທ່ານ ນາງດາຣາພົງ ຍຸຕິທຳ (ມີນາ) LAO PRIDE INC. CO., LTD

 

ທ່ານ ວິບູນ ສິດທິມໍລະດາ (ວິບູນ) ບໍລິສັດຊາ້ງລາວຈາໍກັດ

ທ່ານ ນາງ ທິພາພອນ ເພັດມະນີ (ທິບ) Enterprise & Development ConsultantsCo., LTD

ທ່ານ ດາວເດືອນ ເຮືອງສະຫວັດ (ຄູດາວ) STAR-EDUCATION

 

ທ່ານ ພູທອງ ພົນວິໄຊ (ໄອ່) Smart Technology Co., Ltd

 

ທ່ານ ນາງ ດວງມະນີເຮືອງຄຳແສງ (ຕຸກຕາ) Her Works

ທ່ານ ວິຣະສັກ ວິຣະວົງ (ໝີ) Lao IT Development Co.,
Ltd

 

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸດທິຈັກ (ບຸນເຮັ່ງ) SEIS Consulting ບໍລິສັດ ທີ່ປືກສາດ້ານສີ່ງເເວດລ້ອມ

 

ທ່ານ ອານຸສິດ ຫຼວງລາດ  AK Chalernsub ImportExport Co., Ltd

 

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ເພັດລຳພັນ

(ວັນ) V & K Concrete Sole Co.,
Ltd

 

ທ່ານ ນາງ ມະໂນທິບ ສິຣິປະພັນ (ກະຕ່າຍ) NAREE Handbags

ທ່ານ ບົວລຽນ ວົງສີສຸພັນ

(ບົວລຽນ) Exact Creative Marketing
Co., Ltd

 

ທ່ານ ນາງ ເມລີ ບຸນທະລາດ (ເມລີ) Infinity Club Boxing Studio

 

ທ່ານ ທິລະກອນ ອານຸວົງ (ຊ້າງ) Anouvong Marketing
Solution Co., Ltd

 

ທ່ານ ນາງ ສຸດາໄລ ພັນທະມີໄຊ

(ປຸປີ່) ຕະຫຼາດລາວອົດຊີ

 

 

ທ່ານ ນາງ ໂພມະນີ ແລວປະເສີດ (ແປ້ງ) ໂຮງງານກາເຟລາວຍົກລໍ້ສ່ວນບຸກຄົນ

 

ທ່ານ ຈັນທະວົງ ພະມີສີດ (ອາເລັກ) Phouvong Lao Retail Corporation

 

 

ທ່ານ ເອກກະພົນ ພູມິນ (ເອກ) ບໍລິສັດ ເອກກະພົນ ການພິມ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ ຈຳກັດ

 

ທ່ານ ວິລະກອນ ແກ້ວດວງທັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະມາຄົມ

 

ນາງ ອາພາພອນ ພຸດທະວົງ(ປູນາ) ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ