ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ

ໂຄງຮ່າງການຕັ້ງຈັດຕັ້ງ LAO SME

ຄະນະປະຈໍາ 9 ທ່ານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ 21​ ທ່ານ.