new hastag

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງລາວ (LAOSME) ແລະ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ (VietinBank)

ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງກອນໃນການຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ກໍ່ຄືການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ຫວຽດຕີນ ລາວ ໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກໂຄວິດ 19 ແລະ ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ຕ້ອງຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ໃນວັນສຸກ ທີ 04 ທັນວາ 2020 ໄດ້ມີການຈັດງານພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ... Read More